För medier

Kommunikationsenheten betjänar på numret 040 450 4700 i regel vardagar kl. 9–15 eller viestinta(@)vakuutuskeskus.fi

Mer information:

Aktuellt
Viktiga kontaktuppgifter
Bildbank
Statistik
Exempel på beslut i patientskadefall 

01.06.2016