Ulla Niku-Koskinen, Verkställande direktör

Minna Plit-Turunen, Direktör (Patientförskäringscentralen)


Asko Nio, Lagstiftningsdirektör

Kommunikationsdirektör Sari-Leena LundJari-Matti Lifländer, Förvaltningsdirektör


Janne Jumppanen, Direktör (Trafikförsäkringsenheten)


Kalle Parkkari, Trafiksäkerhetsdirektör

23.11.2018