Patientförsäkringspremie

Försäkringspremiens belopp påverkas av den riskbaserade klassificeringen av den utförda aktiviteten.  Försäkringsbolaget fastställer premien enligt sina premiegrunder.

För självständiga yrkesutövare fastställs försäkringspremien vanligen till ett fast belopp. Premien för privata företag och sammanslutningar beräknas oftast utgående från företagets totala lönesumma och en koefficient enligt riskklassificeringen.

Försäkringspremien för den offentliga sektorn beräknas enligt principen om full självrisk för varje försäkringstagare.