Försäkringens upphörande

Patientförsäkringen kan avslutas i följande fall:

  • försäkringsskyldigheten upphör
  • försäkringen kommer att överföras till ett annat företag.

Försäkringstagaren måste meddela försäkringsbolaget om uppsägningen av försäkringsskyldigheten och verksamheten skriftligen, vilket avslutar försäkringen på denna grund.

Försäkringstagaren kan säga upp försäkringen för att flytta den till ett annat bolag. I detta fall måste uppsägningen ske skriftligen och åtföljas av ett intyg om att teckna ny försäkring.