Att teckna försäkring

Patientförsäkring kan erhållas antingen hos ett försäkringsbolag som bedriver patientförsäkringsverksamhet eller hos Patientförsäkringscentralen till slutet av år 2020.

Följande aktörer kan alltid teckna patientförsäkring hos försäkringsbolag:

  • självständiga yrkesutövare
  • Företag eller sammanslutning (aktiebolag, öppet bolag, kommanditbolag osv.)
  • s.k. gruppatientförsäkringar som professionella organisationer tecknar för sina medlemmar, såsom Finlands Läkarförbund, Finlands Tandläkarförbund, TEHY, Erikoishammasteknikkoliitto, Finlands Talterapeutförbund, Finlands Psykologförbund, Super.

I stället för att teckna patientförsäkring hos försäkringsbolag kan följande aktörer teckna försäkringen hos Patientförsäkringscentralen till slutet av år 2020:

  • sjukvårdsdistrikt
  • statliga inrättningar
  • Ålands hälso- och sjukvård.

Personer för vilka försäkringsbolaget har vägrat att tillhandahålla patientförsäkring kan också teckna försäkringar hos Patientförsäkringscentralen.

Från början av år 2021 ska alla vårdgivare teckna patientförsäkring direkt hos ett försäkringsbolag som bedriver patientförsäkringsverksamhet.

När till exempel en privat läkare, fysioterapeut eller annan yrkesutbildad person utövar sin verksamhet i ett företags namn, ska försäkringen tecknas i företagets namn.

Det lönar sig att vid behov fråga den egna fackföreningen vad en gruppatientförsäkring för ett medlemsföretag täcker.

I inrättningar som ägs och drivs av kommuner och samkommuner, såsom hälsocentraler, brand- och räddningsverk och äldreboenden, hälsovårdsutbildningsinrättningar, omfattas den utövade hälso- och sjukvården av de försäkringar som tecknats av sjukvårdsdistriktet.

Verksamhet som idkas inom ett bolag som ägs av en kommun eller samkommun liksom hälso- och sjukvård som köpts av en privat serviceleverantör omfattas inte av den offentliga sektorns försäkring. Detsamma gäller för verksamheter som utförs genom ett företag som ägs av en statlig institution eller för hälso- och sjukvård som tillhandahålls av en privat leverantör.