En patientförsäkring kan avslutas om försäkringsskyldigheten upphör eller om försäkringen flyttas till ett annat bolag. Försäkringstagaren ska skriftligt meddela försäkringsbolaget om att försäkringsskyldigheten/verksamheten upphört, varefter försäkringen avslutas.

Försäkringstagaren kan säga upp försäkringen för att flytta den till ett annat bolag. Uppsägningen ska även då ske skriftligen och med bifogat intyg över att en ny försäkring tecknats.

10.03.2015