Om en patientskada lämnar bestående kosmetiskt dvs. yttre spår, exempelvis ett ärr, kompenseras detta genom ersättning för bestående kosmetiskt men. Ersättning för kosmetiskt men på grund av den ursprungliga vården eller behandlingen ersätts dock inte.

Ersättningen fastställs med beaktande av ärrets storlek, form, färg, placering och synlighet. Ersättningsbeloppet påverkas också av den skadelidandes ålder.

09.03.2015