För extra bestående funktionellt men (invaliditet) som uppkommit till följd av en patientskada utbetalas ersättning för bestående men. Ersättning kan alltså inte betalas för bestående men till följd av den ursprungliga vårdade sjukdomen.

Beroende på tidpunkten för skadan görs klassificeringen enligt Social- och hälsovårdsministeriets beslut (1012/1986) eller förordning (1649/2009). I klassificeringen av men har olika brister i funktionsförmågan indelats från mindre till större invaliditetsklasser 1 – 20.

Bestående men bedöms utifrån tillgängliga medicinska utredningar. Ersättningsbeloppet beror på skadans karaktär och den skadelidandes ålder.

09.03.2015