Andra ersättningsgilla kostnader som hänför sig till skadan är bland annat resekostnader vid extra vård. Dessutom kan följande kostnader ersättas:

  • Vårdbidrag, om den skadelidande behöver hjälp med så kallade personliga sysslor, såsom med kläder och personlig hygien.
  • Höjda kostnader för vård hemma, om den skadelidande behöver hjälp med tyngre arbeten i hemmet och det inte finns andra familjemedlemmar i hushållet.
  • Klädbidrag, om hjälpmedel som är nödvändiga på grund av skadan eller användningen av dem leder till att kläder slits eller smutsas ned under hemmaboendet.
09.03.2015