En skada som en person orsakats på grund av behandlingslokalen eller -utrustningen ersätts som patientskada. En sådan skada kan till exempel bero på brand. I så fall ska det vara fråga om en plötslig skada.

09.03.2015