Vårdinrättningen ska ha en patientombudsman, som bistår patienten och informerar om patientens rättigheter och vid behov hjälper patienten att avfatta en anmärkning, ett klagomål eller en skadeanmälan. Ombudsmannen är inte anställd av eller företrädare för Patientförsäkringscentralen.

Kontaktinformationen till patientombudsmannen lämnas av vårdinrättningen. Vårdinrättningarnas socialarbetare informerar också om patientförsäkringen.

Patienten har i allmänhet rätt att kontrollera uppgifterna om honom eller henne i patientjournalerna och rätt att kräva att oriktiga uppgifter korrigeras. Begäran om insyn och en eventuell begäran om korrigering skickas till den vårdinrättning som antecknat uppgifterna. Ärendet sköts alltså inte via Patientförsäkringscentralen.

10.03.2015