Patientförsäkringscentralen registrerar varje ny skadeanmälan som den tar emot och ger ärendet ett handläggningsnummer.

Vi skickar inom cirka en månad en kvittering per brev om att vi fått anmälan, och därför behöver du inte skicka en förfrågan om detta.

05.04.2018