När skadeärendet är utrett och klart för avgörande avger Patientförsäkringscentralen ett skriftligt ersättningsbeslut. Efter att skadeanmälan inlämnats tar det i genomsnitt mindre än sju månader att få ersättningsbeslutet. Cirka hälften av skadeanmälningarna kan avgöras inom ett halvt år och över 90 procent inom ett år. Vid tillfälle är den genomsnittliga handläggningstiden 8 månader.

Beslutet, positivt eller negativt, skickas till den som lämnat skadeanmälan, till den försäkrade yrkesutövaren eller vårdenheten och till försäkringstagaren. Ett skriftligt besked skickas också om skadeärendet inte kan handläggas på grund av att kravet är preskriberat eller av annan orsak.

Ungefär en tredjedel av de insända skadefallen kan ersättas utifrån patientförsäkringen. Då vidarebefordras ärendet inom Patientförsäkringscentralen till ersättningsreglering för fastställande av de ersättningar som ska betalas genom patientförsäkringen.

05.04.2018