Efter att du gjort vårt nättest och diskuterat med patientombudsmannen eller vårdpersonalen eller i övrigt blivit övertygad om att du kanske råkat ut för en patientskada kan du lämna in skadeanmälan till Patientförsäkringscentralen. Vårdinrättningens patientombudsman eller socialarbetare hjälper dig med att fylla i anmälan. Ytterligare information finns på sidan Skadeanmälan.

04.04.2018