Du får snabbast svar på dina frågor om vården och behandlingen eller sjukdomen genom att prata med den behandlande läkaren eller vårdpersonalen. Kontakta alltså inte Patientförsäkringscentralen om du har frågor om vården, eftersom det är lättast att reda ut dem med vårdinrättningen och patientombudsmannen. Om det utifrån dessa diskussioner finns skäl att misstänka patientskada kan du kontakta Patientförsäkringscentralen.

Om du inte fick komma till undersökning eller vård och behandling inom den tid som lagen föreskriver, ska du kontakta den aktuella vårdinrättningen. I sådana situationer ersätter inte patientförsäkringen eller vårdinrättningen kostnader för att man till exempel sökt sig till den privata sektorn.

Om du har frågor som gäller vårdavgifter, såsom konsekvenserna av att avgiftstaket har nåtts, kan du klara upp dem med de berörda vårdinrättningarna. Patientförsäkringen omfattar inte utredning eller ersättning av problem med betalningar av vårdavgifter.

25.09.2017