Notera att ersättning inte betalas från patientförsäkringen om du är missnöjd med behandlingen som patient eller närstående. Om du upplever att du blivit fel behandlad och vill ge respons till vårdinrättningen finns det andra kanaler för detta. Ytterligare information finns i avsnittet Patientens rättigheter .

04.04.2018