Sivun alasivut:

Potilasvakuutuskeskus hakee kahta korvauskäsittelijää määräaikaisiin sijaisuuksiin

Potilasvakuutuskeskus (PVK) huolehtii keskitetysti terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutuneiden henkilövahinkojen korvaamisesta potilasvahinkolain ja uuden potilasvakuutuslain mukaisesti. PVK edistää potilasturvallisuutta tekemällä tutkimusta, laskelmia ja tilastoaineistoa. Keskuksen jäseniä ovat kaikki Suomessa potilasvakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt. Järjestelmä on ollut lakisääteisenä vuodesta 1987 potilaiden ja hoitohenkilöstön turvana. PVK on osa Vakuutuskeskus-ryhmää, johon kuuluvat myös Liikennevakuutuskeskus, Ympäristövakuutuskeskus ja Lääkevahinkovakuutuspooli. Lue lisää verkkosivuiltamme www.pvk.fi.

Meitä PVK:laisia työskentelee korvauskäsittelyn eri työvaiheissa yhteensä n. 80, viidessä eri ryhmässä. Korvattavaksi myönnetyn potilasvahingon käsittelystä ja korvausten maksamisesta huolehtii PVK:n korvausryhmä, jossa meitä työskentelee 15 korvauskäsittelijää, 2 korvausasiantuntijaa, tuntityöntekijöitä ja kaksi ryhmäpäällikköä/lakimiestä. Korvausryhmän korvauskäsittelijä hoitaa saapuneita korvaushakemuksia ja maksaa vahingonkärsineelle korvaukset aiheutuneesta henkilövahingosta. Korvauksia maksetaan muun muassa tilapäisen ja pysyvän haitan korvauksina sekä kulukorvauksina. Maksettavat korvaukset määräytyvät potilasvahinkolain ja uuden potilasvakuutuslain sekä vahingonkorvauslain säännösten mukaan.

Haemme nyt

kahta korvauskäsittelijää

määräaikaisiin perhevapaan sijaisuuksiin 31.8.2023 asti.

Mitä tarjoamme?

Työskentelet osana korvausryhmäämme, ja tehtäviisi kuuluvat henkilövahinkojen korvauskäsittely hoitokertomuksiin ja muihin asiakirjoihin perehtyen sekä asiantuntijalääkäreitä konsultoiden. Työhösi kuuluu myös asiakkaiden neuvonta ja tiedusteluihin vastaaminen, pääasiassa puhelimitse ja sähköpostitse. Lisäksi teet yhteistyötä Potilasvakuutuskeskuksen sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa sekä osallistut erilaisiin yksikön ja korvausryhmän sisäisiin kehityshankkeisiin.

Korvauskäsittelijänä pääset perehtymään laaja-alaisesti erilaisiin vahinko- ja etuuslajeihin sekä ratkaisemaan itsenäisesti, kokonaisvaltaisesti ja vastuullisesti vahinkotapauksia. Tehtävä tarjoaa mahdollisuuden kehittyä potilasvahinkojen korvaamisen osaajaksi. 

Tarjoamme tehtävään hyvän perehdytyksen, kilpailukykyiset henkilöstöedut (mm. liikunta/kulttuuri- ja lounasetu), liukuvan työajan ja kattavan työterveyshuollon. Olemme sijoittuneet hyvin Työterveyslaitoksen Parempi työyhteisö -tutkimuksessa. Toimipisteemme sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Ruoholahdessa. Työtä voi tehdä pääasiallisesti etätyönä, johon järjestämme työvälineet. Etätyö mahdollistaa työntekemisen myös muilta paikkakunnilta.

Mitä odotamme?

Tehtävä sopii erityisesti henkilölle, jolla on aikaisempaa työkokemusta henkilövahinkojen korvauskäsittelystä vahinko- tai sosiaalivakuutuksen alalta tai muuta soveltuvaa toimistotyötaustaa.

Lisäksi toivomme sinulta:

  • Asiakaspalveluhenkistä ja tarkkaa työskentelyotetta
  • Taitoa hallita asiakokonaisuuksia ja organisoida omaa työtä
  • Itseohjautuvuutta ja halua oppia uutta
  • Kykyä tehdä ja perustella päätöksiä itsenäisesti
  • Soveltuvaa koulutustaustaa
  • Kiinnostusta terveyden- ja sairaanhoitoon liittyviin kysymyksiin

Ruotsin kielen osaamisen katsomme eduksi ja myös englannin kielen osaamisesta on tehtävän kannalta hyötyä.

Kiinnostuitko?

Mikäli jokin jäi mietityttämään, olethan yhteydessä! Lisätietoja tehtävästä antavat:

  • ryhmäpäällikkö Riina Koivula (puh. 040 922 1163), varmimmin tavoitettavissa 23.9.2022 klo 11–12
  • ryhmäpäällikkö Kaisa Huupponen (puh. 045 782 018 22), varmimmin tavoitettavissa 27.9.2022 klo 12–13
  • rekrytoinnissa avustava Psyconin konsultti Laura Nissilä (puh. 020 710 1271), varmimmin tavoitettavissa 22.9.2022 klo 9–10.

Palkkauksemme perustuu tehtävien vaativuuden arviointiin (Korn Ferry Hay-luokitus) ja palkkauksen taso sijoittuu vakuutusalan mediaanipalkoissa kilpailukykyiselle tasolle.

Jätäthän hakemuksesi palkkatoivomuksineen mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 2.10. 

Hae paikkaa