Lausunnot

Tälle sivulle on koottu Potilasvakuutuskeskuksen viimeisimmät lausunnot.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi potilasvakuutuslain ja siihen eräiden liittyvien lakien muuttamiseksi:

Potilasvakuutuskeskus katsoo, että korvauksenhakijat ja potilasvakuutuksen ottajat saavuttavat merkittäviä etuja, jos potilasvakuutuksen ja työeläkejärjestelmän välistä vastuuta työeläkkeiden sekä vanhuus- ja perhe-eläkkeiden korvauksissa selvennetään.

Lausunto 2.6.2020 (pdf, avautuu uuteen välilehteen)

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi tietosuoja-asetuksen johdosta:

Potilasvakuutuskeskus (PVK) ja Liikennevakuutuskeskus (LVK) pitävät hyvänä ehdotuksena, että yleisestä tietosuoja-asetuksesta johtuva sääntely on yhtenäistä sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännössä. PVK ja LVK kannattavat esitysluonnoksen muutosehdotuksia muutamin tarkennuksin.

Lausunto 25.1.2018 (pdf, avautuu uuteen välilehteen)

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiden muiden lakien muuttamisesta:

Potilasvakuutuskeskus ehdottaa laajempia tiedonsaantioikeuksia potilasvakuutuksia myöntäville yhtiöille.

Lausunto 4.8.2017 (pdf, avautuu uuteen välilehteen)

Lausunto potilasvakuutustyöryhmän loppuraportista:

Potilasvakuutuskeskus esittää täsmennyksiä valmisteilla olevaan potilasvahinkolakiin.

Lausunto 13.3.2017 (pdf, avautuu uuteen välilehteen)

Lausunto koskien hallituksen esitystä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä:

Uusi asiakastietolaki ei saisi rajoittaa PVK:n tietojensaantioikeutta tai PVK:n ja hoitopaikan välisiä sähköisen tiedon välitystapoja.

Lausunto 28.2.2017 (pdf, avautuu uuteen välilehteen)

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiden muiden lakien muuttamisesta:

Vakuutuskeskus kannattaa tulorekisterin perustamista.

Lausunto 25.8.2016 (pdf, avautuu uuteen välilehteen)