Vakuuttaminen ja vakuutusmaksu

Potilasvakuutuslain toimeenpanosta vastaavat Potilasvakuutuskeskus (PVK) ja potilasvakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt. Vakuutus otetaan 1.1.2021 alkaen aina vakuutusyhtiöstä. Vuoden 2020 loppuun saakka myös Potilasvakuutuskeskus myönsi vakuutuksia jäsenyhtiöidensä lukuun. Potilasvahinkokorvaukset perustuvat lakiin, joten potilasvakuutus on vakuutusturvan sisällön osalta kaikilla vakuutusyhtiöillä samanlainen. (HE 298/2018 vp, 5)

Vakuuttamisvelvollisuus keyboard_arrow_down
Säännösten pakottavuus keyboard_arrow_down
Vastuunjako vakuutusten välillä keyboard_arrow_down
Vakuutuskirja ja vakuutusehdot keyboard_arrow_down
Vakuutuksen voimassaoloaika keyboard_arrow_down
Tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti ja vaaran lisääntymisestä ilmoittamisen laiminlyönti keyboard_arrow_down
Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutus keyboard_arrow_down
Vakuutusyhtiön oikeus ja velvollisuus antaa vakuutus keyboard_arrow_down
Vakuutusmaksujen laskuperusteet keyboard_arrow_down
Vahinkohistoriatieto keyboard_arrow_down
Viivästyskorko keyboard_arrow_down
Vastuun jatkuminen ja maksun ulosottokelpoisuus keyboard_arrow_down
Vakuutusmaksusaatavan vanhentuminen keyboard_arrow_down
Vakuutusmaksua vastaava maksu keyboard_arrow_down
Laiminlyöntimaksu keyboard_arrow_down
Vakuutusmaksua vastaavan maksun ja laiminlyöntimaksun määrääminen keyboard_arrow_down