Potilasvakuutus 2021 alkaen

Potilasvahinkojen korvaamisesta ja potilasvakuuttamisesta säädetään 1.5.1987 alkaen voimassa olleessa potilasvahinkolaissa. Potilasvakuutuslainsäädäntöön on kuitenkin tulossa muutoksia, sillä vanha potilasvahinkolaki on kumottu ja se on voimassa enää vuoden 2020 loppuun saakka. Potilasvahinkolain säännöksiä sovelletaan kuitenkin edelleen kaikkiin ennen 1.1.2021 sattuneisiin potilasvahinkoihin.

Jatkossa potilasvakuutuksesta ja Potilasvakuutuskeskuksen (PVK) tehtävistä säädetään seuraavissa laissa:

Potilasvakuutuksen perusperiaatteisiin ei lainsäädäntöuudistuksen yhteydessä tullut isoja muutoksia. Näillä sivuilla kerrotaan tarkemmin siitä, mikä potilasvakuutuksessa muuttuu 1.1.2021 alkaen.

Potilasvakuuttaminen 1.1.2021 alkaen

Potilasvakuutuslain soveltaminen: Suomessa annettu hoito, ulkomaille lähettäminen ja etälääketiede keyboard_arrow_down
Potilasvakuutuslain soveltaminen: Kiireellisen hoidon tarpeessa olevalle annettu hoito keyboard_arrow_down
Ilmoitus vahingosta ja korvauksen hakeminen: Missä ajassa korvausta pitää hakea? keyboard_arrow_down
Potilasvakuutuslain korvausperusteet: Potilaaseen kiinteästi asennetun laitteen turvallisuuspuute keyboard_arrow_down
Korvausten maksaminen: Ammatillinen kuntoutus keyboard_arrow_down
Tyytymättömyys korvauspäätökseen: Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta keyboard_arrow_down