Potilasasiamies ja potilasasiakirjat

Hoitopaikassa on potilasta avustava potilasasiamies, joka antaa potilaalle tietoa tämän oikeuksista ja avustaa tarvittaessa potilasta muistutuksen, kantelun tai vahinkoilmoituksen tekemisessä. Potilasasiamies ei ole Potilasvakuutuskeskuksen työntekijä eikä edustaja.

Potilasasiamiehen yhteystiedot saat hoitopaikastasi. Myös hoitopaikan sosiaalityöntekijöiltä saat tietoja potilasvakuutuksesta.

Potilaana sinulla on yleensä oikeus tarkistaa tiedot, jotka sinusta on kirjattu potilasasiakirjoihin, ja oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista. Tarkistuspyyntö ja mahdollinen pyyntö virheellisten tietojen oikaisemiseksi lähetetään merkinnät tehneeseen hoitopaikkaan.