Hoitohuoneiston tai -laitteiston potilaalle aiheuttama vahinko korvataan potilasvahinkona. Tällainen vahinko voi olla esimerkiksi tulipalo. Korvattavuuden edellytyksenä on näissä tapauksissa, että vahinko on luonteeltaan äkillinen.

06.03.2015