Vahinkoilmoitus on tehtävä Potilasvakuutuskeskukselle kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahingon kärsinyt sai tiedon vahingosta tai hänen olisi pitänyt tietää siitä. Aika ei ala hoitohetkestä, vaan siitä kun vahingon kärsinyt ymmärsi tai hänen olisi pitänyt ymmärtää, että vahinko on seurausta terveyden- ja sairaanhoidosta.

Erityisestä syystä korvausta voi vaatia myöhemminkin. Viimeistään korvausta on kuitenkin haettava kymmenen vuoden kuluessa hoidosta, jos hoito on annettu 1.5.1999 tai sen jälkeen. Ennen 1.5.1999 annetun hoidon kohdalla ehdoton vanhentumisaika on 20 vuotta. Jos ehdoton vanhentumisaika on kulunut umpeen, sillä ei ole vaikutusta milloin potilas tuli tietoiseksi vahingosta. Ehdottoman vanhentumisajan jälkeen ilmoitusta ei oteta tutkittavaksi.

06.03.2015