Vahinkoilmoituksen tekeminen

Voit hakea korvausta potilasvakuutuksesta, kun toimitat kirjallisen vahinkoilmoituksen Potilasvakuutuskeskukseen.

Jos epäilet potilasvahinkoa, sinun ei tarvitse heti täyttää vahinkoilmoitusta. Keskustele ensin sinua hoitaneen lääkärin tai muun hoitohenkilökuntaan kuuluvan kanssa. Monen potilasvahinkoilmoituksen taustalla on epätietoisuus asioista, jotka liittyvät sairauteen, vammaan tai hoitoon.

Lisäksi sinun kannattaa tehdä Potilasvakuutuskeskuksen verkkotesti. Se auttaa arvioimaan, voidaanko tapaukseesi ylipäänsä soveltaa potilasvahinkolakia.

Miten ja milloin teet vahinkoilmoituksen?

Tutustu huolella vahinkoilmoituksen ohjeisiin ennen kuin täytät lomakkeen. Apua ilmoituksen tekoon saat hoitopaikkasi potilasasiamiehiltä tai sosiaalityöntekijöiltä. Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin vahinkoilmoituksen tekemisestä.

Vahinkoilmoitus on tehtävä kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahingonkärsinyt sai tiedon vahingosta tai hänen olisi pitänyt siitä tietää. Määräajasta poiketaan vain erityisestä syystä.

Vahinkoilmoitusta ei välttämättä kannata tehdä heti, kun ensimmäiset oireet ovat ilmaantuneet. Asian käsittelyssä saatetaan tarvita tietoja terveydentilasi myöhemmästä kehityksestä, esim. infektiotapauksissa.

Voit tehdä ilmoituksen potilasvahingosta joko sähköisesti pankkitunnusten avulla tai täyttää sivuillamme julkaistun pdf-lomakkeen Vahinkoilmoitus potilasvahingosta.

Sähköinen yhteydenotto kannattaa tehdä klo 6-22, sillä Potilasvakuutuskeskuksen asiointijärjestelmässä voi olla yöllä huoltokatkoja.

Paperisia lomakkeita voit tilata Potilasvakuutuskeskuksesta sähköpostitse lomaketilaus(@)vakuutuskeskus.fi tai soittamalla numeroon 040 450 4590 (klo 12–15). Kysy myös, jos hoitopaikkasi potilasasiamiehellä tai sosiaalityöntekijällä on lomakkeita saatavilla.

Postita täytetty ja allekirjoitettu ilmoituslomake Potilasvakuutuskeskuksen osoitteeseen Potilasvakuutuskeskus, PL 1, 00084 VAKUUTUSKESKUS. Voit lähettää postisi myös kirjattuna kirjeenä. Kirjeen lähettäjänä vastaat postimaksusta.

Vahinkoilmoituksesi käsittelystä saat lisätietoja sivultamme Vahinkoilmoituksen käsittely.

Vahinkoilmoituksen tekijän muistilista

 • Lomake: Täytä potilasvahinkoilmoituksesi kohdat huolella ja täsmällisesti. Se nopeuttaa korvauskäsittelyä Potilasvakuutuskeskuksessa. Jos täytät lomakkeen käsin, kirjoita vastauksesi selkeällä käsialalla. 
 • Hoitopaikka: Ilmoita mahdollisimman tarkasti, missä hoitopaikassa tai vastaanotolla vahinko on aiheutunut. Kerro lisäksi, missä muualla olet ollut samasta syystä tutkimuksissa tai hoidossa joko ennen tai jälkeen ilmoitettavan vahingon ilmenemisen.
 • Ajankohta: Ilmoita myös mahdollisimman tarkasti päivämäärä tai ajanjakso, jolloin katsot, että vahinkoon johtanut tutkimus tai hoito tai niiden laiminlyönti tapahtui.
 • Omakanta: Potilasvakuutuskeskus ei pysty hakemaan tietojasi Omakanta-verkkopalvelusta. Kirjoita kaikki tiedot tapahtumasta vahinkoilmoitukseesi.
 • Perusteet: Kerro omin sanoin, millaisesta henkilövahingosta ja millä perusteella haet korvausta. Korvauksen hakijana sinun ei tarvitse esittää lääketieteellisiä tai oikeudellisia perusteita korvaushakemuksellesi. On tärkeää, että ilmoituksestasi käy ilmi mahdollisimman hyvin, mistä asiassasi on kyse. Potilasvakuutuskeskus pyytää selvityksen annetusta hoidosta tai tutkimuksesta siitä hoitopaikassa, jossa ilmoitat vahingon tapahtuneen.
 • Allekirjoitus: Allekirjoita paperinen vahinkoilmoitus-lomake ennen kuin lähetät sen Potilasvakuutuskeskukseen. Sähköistä vahinkoilmoitukseen ei tarvita erillistä allekirjoitusta, vaan kirjautuminen pankkitunnuksilla järjestelmään riittää. Muista lähettää sähköinen vahinkoilmoitus ennen kuin suljet verkkosivun.
 • Valtuutus: Täysi-ikäisenä voit valtuuttaa jonkun toisen hoitamaan asiaasi. 
 • Alaikäinen tai muuten vajaavaltainen henkilö: Alaikäisen tai muuten vajaavaltaisen henkilön puolesta vahinkoilmoituksen allekirjoittaa hänen edunvalvojansa. Alaikäisen edunvalvojia ovat yleensä hänen vanhempansa.
 • Kuolintapaus: Jos potilas on kuollut, vahinkoilmoituksen voi tehdä ja allekirjoittaa kuolinpesän osakas tai muu läheinen, jolle potilaan kuolemasta on tosiasiallisesti aiheutunut taloudellinen vahinko tai menetys.
 • Päätöksen jälkeen: Jos saat myönteisen korvauspäätöksen, muista toimittaa kustannuksia koskeva korvaushakemuksesi Potilasvakuutuskeskukseen. Hakemus on jätettävä viimeistään kolmen vuoden kuluttua päätöksen saamisesta.
 • Osoitteenmuutos: Potilasvakuutuskeskus lähettää vahinkoasiaa koskevan postin ilmoittamaasi postiosoitteeseen. Muista ilmoittaa mahdollisista osoitteenmuutoksistasi Potilasvakuutuskeskukseen.

Liitetäänkö kuitit mukaan vahinkoilmoitukseen?

Sinun ei tarvitse liittää vahinkoilmoitukseesi kuitteja tai muita selvityksiä aiheutuneiden kustannusten ja menetysten suuruudesta. Ne selvitetään erikseen, jos kyse on korvattavasta potilasvahingosta. Laita talteen kaikki laskut ja tositteet, jotta ne voidaan tarvittaessa liittää korvaushakemukseesi.

Jos haet kuluista korvausta muualta, esimerkiksi Kelasta, ota itsellesi kopio asiakirjoista. Ota talteen muun tahon antama korvauspäätös sen saavuttua.

Lomakkeet potilasvahingon ilmoittamiseen sekä valtakirjat  potilasvahinkoasian hoitamiseen on koottu sivulle
Lomakkeet potilasvahingon ilmoittamiseen

31.12.2019