Tilapäisen haitan korvauksella hyvitetään potilaalle välittömästi vahingon jälkeen aiheutuva akuuttivaiheen kipu ja särky ja muu epämukavuus.

Korvauksen määrään vaikuttavat mm. vamman tai sairauden vaikeusaste, toipumisaika, tehdyt hoitotoimenpiteet ja sairaalahoidon tarve. Jos kiputila muuttuu krooniseksi, se huomioidaan pysyvän haitan korvauksessa.

06.03.2015