Potilasvakuutuksesta korvataan vahingon aiheuttamat tarpeelliset ylimääräiset sairaanhoitokulut. Korvattavaksi voivat tulla esimerkiksi vahingosta aiheutuneet ylimääräiset hoitopäivä- ja poliklinikkamaksut, lääkärinpalkkiot, vahingosta aiheutunut kotisairaanhoito ja laboratoriotutkimukset, lääkekulut sekä fysikaalinen hoito ja kuntoutus. Jos terveydenhuollon apuvälineitä myöntävä taho pitää apuvälinettä tarpeellisena, voidaan korvata myös apuvälinekustannuksia.

Julkisen terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä sattuneesta vahingosta aiheutuvat sairaanhoitokustannukset korvataan julkisen sairaanhoidon kustannustason mukaisesti, ellei poikkeustapauksessa ole erityistä lääketieteellistä perustetta yksityisten terveydenhoitopalveluiden käyttämiseen. Poikkeuksellisena syynä voi olla mm. se, ettei hoitoa ole saatavilla julkisella sektorilla.

06.03.2015