Potilasvahingosta aiheutunut ylimääräinen pysyvä toiminnallinen haitta (invaliditeetti) korvataan pysyvän vian ja haitan korvauksella. Alun perin jo hoidettavana olleesta sairaudesta aiheutuvasta pysyvästä haitasta ei siis voida maksaa korvausta.

Vahingon sattumisajankohdasta riippuen haitan suuruus määritellään joko sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (1012/1986) tai asetuksen (1649/2009) perusteella. Haittaluokituksessa erilaiset toiminnan vajavuudet on jaettu pienimmästä suurimpaan haittaluokkiin 1 – 20.

Pysyvä haitta arvioidaan käytettävissä olevien lääketieteellisten selvitysten perusteella. Korvaukseen vaikuttaa vamman laatu sekä vahinkoa kärsineen ikä.

06.03.2015