Vahingoittuneen eräillä perheenjäsenillä ja muulla erityisen läheisellä henkilöllä voi olla oikeus kohtuulliseen korvaukseen tarpeellisista kuluista ja ansionmenetyksestä, jotka heille aiheutuvat vahingonkärsineen hoitamisesta ja muista toimenpiteistä. Läheisillä on oikeus korvauksiin ainoastaan 1.1.2006 tai sen jälkeen annetun hoidon yhteydessä sattuneista vahingoista.

06.03.2015