Hoitoon ja sairauksiin liittyvät kysymykset ja epäselvyydet ovat nopeimmin selvitettävissä hoitavan lääkärin tai muun hoitohenkilökunnan edustajan kanssa. Potilasvakuutuskeskukseen ei hoidollisista epäselvyyksistä kannata siis olla yhteydessä, koska ne selviävät parhaiten hoitavan tahon ja potilasasiamiehen avulla. Jos näiden keskusteluiden perusteella ilmenee syytä epäillä potilasvahinkoa, voit olla yhteydessä Potilasvakuutuskeskukseen.

Jos et ole päässyt tutkimukseen tai hoitoon lain mukaisessa määräajassa, ota yhteys siihen hoitolaitokseen, jonka tehtävänä hoidon järjestäminen olisi ollut. Potilasvakuutuksesta tai hoitavalta taholta ei tällaisessa tilanteessa voi saada korvausta esimerkiksi yksityissektorille hakeutumisesta aiheutuneista kustannuksista.

Jos sinulla on hoitomaksuihin liittyviä epäselvyyksiä, kuten maksukaton täyttymisen vaikutukset, voit selvittää ne laskuttavien hoitolaitosten kanssa. Hoitomaksuongelmien selvittäminen ja korvaaminen eivät kuulu potilasvakuutuksen piiriin.

11.10.2018