Epäillessäsi potilasvahinkoa vahinkoilmoitusta ei tarvitse täyttää heti, vaan ensin kannattaa keskustella sinua hoitaneen lääkärin tai muun hoitohenkilökuntaan kuuluvan kanssa. Monen potilasvahinkoilmoituksen taustalla on epätietoisuus sairauteen, vammaan tai hoitoon liittyvistä asioista. Tällaiset epäselvyydet on nopeimmin selvitettävissä hoitavan tahon kanssa. Käydyn keskustelun perusteella voit tehdä potilasvahinkoilmoituksen, jos epäilet edelleen potilasvahinkoa.

Vahinkoilmoituksen tekemiseen on aikaa kolme vuotta siitä, kun vahingonkärsinyt sai tiedon vahingosta. Tästä poiketaan vain erityisestä syystä. Vahinkoilmoitusta ei välttämättä kannatakaan tehdä heti oireiden ilmaannuttua, koska asian käsittelyssä saatetaan tarvita tietoja terveydentilan myöhemmästä kehityksestä. Näin on etenkin infektioiden kohdalla.

Mistä tietää, onko kyseessä potilasvahinko? Aloita tarkistamalla täyttyvätkö potilasvahinkolain edellytykset tapauksessasi. Asian korvattavuus ratkaistaan kuitenkin erikseen.

11.10.2018