Potilasvakuutus voidaan päättää, jos vakuuttamisvelvollisuus päättyy tai jos vakuutus siirretään toiseen yhtiöön. Vakuutuksenottajan on ilmoitettava vakuuttamisvelvollisuuden/toiminnan lakkaamisesta kirjallisesti vakuutusyhtiölle, joka tämän perusteella päättää vakuutuksen.

Vakuutuksenottaja voi irtisanoa vakuutuksensa siirtääkseen sen toiseen yhtiöön. Irtisanominen on tällöinkin tehtävä kirjallisesti ja mukaan on liitettävä todistus uuden vakuutuksen ottamisesta.

06.03.2015