Potilasvakuutuksen voi saada joko vakuutusyhtiöistä tai Potilasvakuutuskeskuksesta.

Vakuutusyhtiöistä vakuutuksen voivat ottaa:

  • Itsenäinen ammatinharjoittaja
  • Yritys tai yhteisö (Oy, Ay, Ky yms.)
  • Ammattijärjestöjen (kuten Suomen Lääkäriliitto, Suomen Hammaslääkäriliitto, TEHY, Erikoishammasteknikkoliitto, Suomen Puheterapeuttiliitto, Suomen Psykologiliitto, SuPer jne.) tms. ottamat ns. ryhmäpotilasvakuutukset

Jos esimerkiksi yksityinen lääkäri, fysioterapeutti tai muu ammattihenkilö harjoittaa toimintaansa yrityksen nimellä, myös vakuutuksen on oltava yrityksen nimissä.

Ammattijärjestöjen ryhmäpotilasvakuutusten kattavuudesta jäsenen yritystoiminnan osalta kannattaa kysyä omasta ammattijärjestöstä.

Potilasvakuutuskeskuksesta tai jäsenvakuutusyhtiöistä vakuutuksen voivat ottaa:

  • Sairaanhoitopiirit
  • Valtion laitokset
  • Ålands hälso- och sjukvård

Kuntien ja kuntayhtymien omistamissa ja ylläpitämissä laitoksissa (terveyskeskukset, palo- ja pelastuslaitokset ja vanhainkodit, terveydenhuollon oppilaitokset jne.) harjoitettu terveyden- ja sairaanhoito kuuluu ko. sairaanhoitopiirin ottaman vakuutuksen piiriin.

Kunnan tai kuntayhtymän omistaman yhtiön kautta harjoitettu toiminta samoin kuin ostopalveluna yksityiseltä toimittajalta hankittu terveyden- ja sairaanhoito eivät kuulu julkisen sektorin vakuutuksen piiriin.

Sama koskee myös valtion laitoksen omistaman yhtiön kautta harjoitettua toimintaa tai yksityiseltä toimittajalta hankittua terveyden ja sairaanhoitoa.

Potilasvakuutuskeskuksesta vakuutuksen voivat ottaa henkilöt, joille vakuutusyhtiö on kieltäytynyt myöntämästä potilasvakuutusta.

Tarkempia tietoja löytyy kohdasta PVK:n myöntämä potilasvakuutus.

10.01.2017