Potilasvahinkolain 7 §:n perusteella Potilasvakuutuskeskus (PVK) myöntää potilasvakuutuksen silloin, kun vakuutusyhtiö on tästä kieltäytynyt.

Vakuutuksenottajan on potilasvakuutusta hakiessaan esitettävä PVK:lle enintään 3 kuukautta vanha todistus, jossa yhtiö kieltäytyy myöntämästä siltä haettua vakuutusta. Jos vakuutushakemukseen liitettävä kieltäytymistodistus on vanhempi kuin 3 kk, katsotaan toiminta vakuuttamattomaksi mainitun ajan ylittävältä osalta ja siltä ajalta peritään korotettu vakuutusmaksu.

Vakuutuksen hakeminen Potilasvakuutuskeskukselta

Vakuutussopimuksen tekemistä varten tarvitaan:

  • vakuutuksenottajan tiedot (nimi, y- tai henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero, yhteyshenkilö ja perintäosoite, jos muu kuin vakuutuksenottajan)
  • vakuutustiedot
    - yritys: toimintaluokitus ja yrityksen vuosittainen kokonaispalkkasumma tai
    - ammatinharjoittaja: ammattinimike
    - maksutapa
  • vakuutuksenottajan allekirjoitus
  • vakuutusyhtiön kieltäytymistodistus liitteenä

Potilasvakuutushakemuksen voi tehdä tulostettavaa lomaketta käyttäen. Ennen hakemuksen täyttämistä kannattaa tutustua potilasvakuutusehtoihin. Allekirjoitettu hakemus liitteineen postitetaan PVK:lle. Löydät hakulomakkeen ja potilasvakuutusehdot täältä.

Hakemuksen tietojen perusteella PVK laskee kyseisen vakuutuksen vuosittaisen vakuutusmaksun ja toimittaa vakuutuksenottajalle maksulapun sekä vakuutuskirjan ja vakuutusehdot. PVK:n perimät vakuutusmaksut perustuvat vuosittaiseen riskitutkimukseen. Samoja maksuja käytetään myös vakuuttamattomalta ajalta perittävän korotetun maksun laskemiseen. Korotettu vakuutusmaksu voi potilasvahinkolain 4 §:n mukaan olla jopa kymmenkertainen normaaliin vakuutusmaksuun nähden.

Potilasvakuutuskeskuksen vastuu alkaa samasta ajankohdasta, josta vakuutusyhtiön vastuu vakuutussopimuslain perusteella olisi alkanut, jos yhtiö olisi vakuutuksen myöntänyt.

27.12.2017