Vakuuttamisvelvollisia ovat:

  • Itsenäisinä ammatinharjoittajina terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavat terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka on merkitty tai jotka voidaan merkitä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) rekisteriin
  • Yritykset, jotka harjoittavat terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa ja joiden palveluksessa (työ- tai virkasuhteessa) on Valviran rekisteriin merkittyjä terveydenhuollon ammattihenkilöitä
  • Ensihoitopalveluja tarjoavat yritykset, vaikka kyse ei olisi terveydenhuollon ammattihenkilöiden harjoittamasta ensihoitopalvelusta
  • Apteekit siellä myytävien reseptilääkkeiden osalta
  • Sairaanhoitopiirit alueellaan tapahtuvan julkisen terveydenhuollon osalta
  • Suomen valtion laitokset niissä tapahtuvan terveyden- ja sairaanhoidon osalta

Opiskelijat ja harjoittelijat rinnastetaan sen yrityksen tai laitoksen henkilöstöön, jonka valvonnan alaisena harjoittelu tapahtuu.

Muut hoitopalveluita tarjoavat henkilöt (esim. luontaishoitaja) tai yritykset eivät ole potilasvahinkolain mukaan vakuuttamisvelvollisia eivätkä voi saada potilasvakuutusta. Heidän vakuutusturvansa on järjestettävissä vastuuvakuutuksella.

06.03.2015