KORVAUSTOIMINTA

Korvauspäällikkö Elina Muukkonen
p. 040 450 4604

Yksikön lakimies Saija Mäenpää
p. 040 450 4608

Ansionmenetys- ja eläkeasiat 
Korvauslakimies Anne-Mari Hurskainen
p. 040 450 4772

Korvausten maksamista koskevat asiat
Korvauslakimies 
Riina Koivula
p. 040 922 1163

Hammasvahinkoja koskevat asiat
Korvauslakimies
 Titta Lähdesmäki
p. 040 450 4745

Vahingon korvattavuutta koskevat asiat
Korvauslakimies
 Marika Riekki
p. 040 922 1165

VAKUUTUS- JA TIETOPALVELUT

Yhteyspäällikkö Jaana Kekkonen
p. 040 450 4557

Vakuutusasiantuntija Arja Salmi
p. 040 450 4648

Informaatioasiantuntija Saija Lehtinen
p. 040 450 4581

Assistentti Kaija Isopahkala-Björklöf
p. 040 450 4537

25.03.2015