Viime vuonna korvattiin 2387 potilasvahinkoa

Tiedote 4.3.2014

Potilasvakuutuskeskukselle tehtiin viime vuonna lakisääteisen potilasvakuutuksen perusteella yhteensä 7 788 vahinkoilmoitusta.  Määrä on sama kuin edellisvuonna.

Korvausratkaisun Potilasvakuutuskeskus teki 7 653 tapauksesta. Niistä korvattaviksi potilasvahingoiksi todettiin 2 387 tapausta. Korvausprosentti oli 31,2 prosenttia, joka on pysynyt edellisvuosien tasolla.

Korvatuista vahingoista 93 prosenttia oli hoitovahinkoja. Infektiovahinkoja oli 5 prosenttia ja muita vahinkoja 2 prosenttia.
Kaikista korvatuista vahingoista 74 prosenttia oli tapahtunut julkisen sektorin terveydenhuollossa ja muut yksityisellä sektorilla, johon lasketaan myös mm. julkisen sektorin vuokratyövoima.

Yleisimmät korvattavat potilasvahingot olivat sattuneet lonkan ja polven tekonivelleikkauksissa sekä ranteen ja nilkan murtumien ja hampaiston hoidossa.

Korvauksia eri vuosina sattuneista potilasvahingoista suoritettiin viime vuonna kaikkiaan 38,7 miljoonaa euroa. Siitä tilapäisen ja pysyvän haitan korvauksien osuus oli kolmannes ja myös ansionmenetyskorvauksien osuus oli kolmannes. Viime vuonna keskimääräinen käsittelyaika oli 6,6 kuukautta ja mediaani 6,1 kuukautta.

Sairaanhoitopiireistä kerromme vain kokonaiskorvausluvut, yksityiskohtaisempia tietoja voi tiedustella sairaanhoitopiireiltä.

Lisätietoja
Johtaja Asko Nio, 040 450 4614

19.03.2015