Potilasvakuutuksen korvausvastuussa on korotuspaineita

Tiedote 9.9.2014

Potilasvakuutuskeskus huolehtii keskitetysti terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneista henkilövahingoista potilasvahinkolain mukaisesti. Vastaava potilasvakuutusjärjestelmä on potilaiden ja hoitohenkilökunnan turvana kaikissa pohjoismaissa. Käytännössä lähes kaikki terveydenhuollon toimijat ovat vakuuttamisvelvollisia mahdollisten potilasvahinkojen varalta.

Korvausvastuulla tarkoitetaan sitä kokonaissummaa, joka on varattava jo sattuneiden potilasvahinkojen maksamiseen tulevaisuudessa. Korvausvastuun taso on näin ollen suoraan suhteessa tapahtuneiden potilasvahinkojen määrään ja vakavuuteen. Korvausvastuuseen on lain mukaan merkittävä realistisin näkemys tulevaisuudessa maksettavista kuluista, koska potilasvahingon kärsineiden oikeudet on turvattava.

Tämänhetkisen arvion mukaan puhutaan jopa noin 180M€ korotuspaineesta korvausvastuuseen. Summasta noin 85 prosenttia tulee sairaanhoitopiirien maksettavaksi ja loppusumma kohdistuu yksityisille terveyspalveluiden tuottajille.

Pienetkin muutokset kertautuvat tulevaisuudessa

Taloudellisesta näkökulmasta potilasvakuutus on erittäin haasteellinen ja poikkeava vakuutuslaji. Korvauksia maksetaan potilasvahingoissa vammautuneille koko heidän elinikänsä ajan. Korvausten maksaminen ajoittuu täten varsin pitkälle ajalle, jolloin pienetkin muutokset aiheuttavat suuria muutoksia ennusteissa. Näitä korvauksiin vaikuttavia muutoksia voivat olla esimerkiksi kustannusten kasvu, lakimuutokset, inflaatio tai vahinkoilmoitusten määrän lisääntyminen.

Korotuspaineet johtuvat nyt etupäässä siitä, että kunnat perivät potilasvakuutusjärjestelmästä niille aiheutuneita kuluja vaikeasti vammautuneiden potilaiden palveluasumisesta ja henkilökohtaisesta avustamisesta (ns. regressioikeus). Palveluiden käyttäminen on yleistynyt viime vuosina huomattavasti, kun siitä tuli subjektiivinen oikeus vammaispalvelulain muutoksen myötä vuonna 2009.

Ulkopuolinen asiantuntija vahvisti tehtyjä arviointeja

Viime syksynä Potilasvakuutuskeskuksessa nähtiin riskejä ennakoitua suuremmista korotuspaineista. Eri vakuutusyhtiöiden kokeneista aktuaariosaajista koostuva aktuaarijaosto halusi siksi tilata ulkopuolisen selvityksen omien arvioidensa lisäksi. Tämä on normaali käytäntö myös vakuutusyhtiöissä.

Ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio Towers Watson teki keväällä oman arvionsa korvausvastuun tasosta. Tämän raportin johtopäätökset tukevat aktuaarijaoston tekemiä alustavia arvioita korvausvastuusta.

Aktuaarijaosto jatkaa edelleen määrittelytyötä arvioidakseen korvaustason mahdollisimman tarkasti.

Vuoden 2014 tilinpäätökseen kohdistuvat korotukset toteutuvat vuodenvaihteessa, kun lopullinen korvausvastuun määrä on vahvistunut. Potilasvakuutuskeskuksen hallituksen on tehtävä lopulliset päätökset korvausvastuun tason osalta syksyn aikana.

Liite: Kysymyksiä ja vastauksia potilasvakuutuksen korvausvastuista

Lisätietoja

Johtaja Asko Nio, p. 040 450 4614
Aktuaarijohtaja Simo Sarvamaa, p. 040 450 4636
Matemaatikko Mika Sirviö, p. 040 450 4769

etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi

19.03.2015