Potilasvahinkoja voidaan vähentää

Uutinen 13.8.2015

HS 13.8.2015
Potilasvakuutuskeskuksen johtaja Asko Nio:

Terveyden- ja sairaanhoitoon liittyy aina riskejä. Osa niistä toteutuu, vaikka hoitohenkilöstö tekisi parhaansa. Yleisesti hyväksyttyihin kansainvälisiin potilasturvallisuustutkimuksiin perustuvat luvut ovat kuitenkin huolestuttavia: yhdelle potilaalle sadasta sattuu hoidon aikana vakava haitta, ja yksi tuhannesta kuolee potilasvahingon seurauksena.

Potilasturvallisuutta tuleekin edistää aktiivisesti. Hoitovirheet ovat inhimillisesti erittäin raskaita paitsi potilaille ja heidän omaisilleen myös virheen tehneelle ammattihenkilölle.

Turvallisuustyön edellytyksenä on avoin ja syyllistämätön ilmapiiri. Jokainen terveyden- ja sairaanhuollossa työskentelevä tietää, että työtä joutuu usein tekemään kovan kiireen ja paineen alla. Turvallisuuden edistämiseksi on kuitenkin tehtävissä paljon. Tärkeintä on oppia virheistä ja tapahtuneista vahingoista.

Lue koko juttu Helsingin Sanomien mielipideosastolta.

13.08.2015