Potilasvahinkoja korvattiin viime vuonna 2400 – käsittelyaika lyheni hieman

Tiedote 11.2.2015

Potilasvakuutuskeskukselle (PVK) tehtiin 7 952 potilasvahinkoilmoitusta vuonna 2014. Ilmoitukset lisääntyivät hieman (2 %) edellisvuoteen nähden. Korvausratkaisun PVK teki 8 502 tapauksesta, joten ratkaisuja annettiin lähes 850 enemmän (11 %) kuin edellisvuonna.

Tehdyistä potilasvahinkoilmoituksista noin kolmannes (2 400) katsottiin korvattaviksi. Taso on pysytellyt samana jo useamman vuoden. Keskimääräinen käsittelyaika lyheni 6,6 kuukaudesta 6,4 kuukauteen.

Kuten yleensä, valtaosa (92 %) korvattavista vahingoista oli hoitovahinkoja. Infektiovahinkoja oli 5 % ja muita vahinkoja 2 %. Yleisimmät korvattavat potilasvahingot olivat sattuneet lonkan ja polvien tekonivelleikkauksissa, selkäytimen ja hermojuurien vapautuksissa sekä nilkan ja jalkaterien leikkauksissa ja luudutuksissa. Tekonivelleikkaukset näkyvät tilastojen kärjessä vuodesta toiseen pääasiassa niiden yleisyyden takia.

Kaikista korvatuista vahingoista julkisella sektorilla tapahtui 75 % ja yksityisellä 25 %. Tätä selittävät osaltaan volyymierot.

Korvauksia eri vuosina sattuneista potilasvahingoista maksettiin viime vuonna kaikkiaan 40,1 miljoonaa euroa, hieman edellisvuotta enemmän. Tilapäisen, pysyvän ja kosmeettisen haitan korvaukset muodostivat yhden kolmanneksen (36 %) maksetusta summasta. Toinen kolmannes muodostui ansionmenetyskorvauksista (33 %) ja viimeinen kolmannes sairaanhoito- ja muista kustannuksista (31 %).

Luvut ilmenevät Potilasvakuutuskeskuksen juuri valmistuneista tilastoista viime vuodelta.

Lisätietoja:
Korvauslakimies Saija Mäenpää p. 040 450 4608
Johtaja Asko Nio, p. 040 450 4614
Viestintäpäällikkö Leena-Mari Tanskanen, p. 040 450 4676
etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi

Ilmoitamme sairaanhoitopiireistä vain kokonaiskorvausluvut. Yksityiskohtaisempia tietoja voi tiedustella sairaanhoitopiireiltä.

Potilasvakuutuskeskus (PVK) huolehtii keskitetysti terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneista henkilövahingoista potilasvahinkolain mukaisesti. PVK edistää potilasturvallisuutta tekemällä tutkimusta, laskelmia ja tilastoaineistoa. Keskuksen jäseniä ovat kaikki potilasvakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. Järjestelmä on ollut lakisääteisenä vuodesta 1987 potilaiden ja hoitohenkilöstön turvana.

 

19.03.2015