Potilasvahinkoja korvattiin viime vuonna 2 300 – erityisesti selkäsairauksiin liittyviin vahinkoihin kiinnitettävä huomiota

Tiedote 4.2.2016

Potilasvakuutuskeskukselle (PVK) tehtiin vuoden 2015 aikana 8 242 potilasvahinkoilmoitusta. Ilmoituksia saapui hieman enemmän kuin edellisenä vuotena (8 077). Korvausratkaisun PVK teki 7 792 tapauksesta. Käsittelyaika on pysynyt samalla tasolla kuin aiemmin ollen keskimäärin hiukan yli 6 kuukautta.

Luvut ilmenevät Potilasvakuutuskeskuksen juuri valmistuneista tilastoista viime vuodelta.

Tehdyistä potilasvahinkoilmoituksista 2 300 katsottiin korvattaviksi. Tämä luku on lähes samalla tasolla kuin aiempana vuonna, jolloin korvattaviksi ratkaistiin 2 400 vahinkoa. Kuten aiemminkin, suurin osa (92 %) korvattavista vahingoista oli hoitovahinkoja. Infektiovahinkoja korvatuista oli 5 % ja tapaturmavahinkoja 2 %.

Yleisimmät korvattavat potilasvahingot olivat sattuneet lonkan ja polvien tekonivelleikkauksissa, selkäytimen ja hermojuurien vapautuksissa sekä nilkan ja jalkaterän leikkauksissa.

”Tekonivelleikkaukset ovat yleisiä toimenpiteitä. Niissä aiheutuneisiin potilasvahinkoihin ja muihin komplikaatioihin tulee terveydenhuollossa kiinnittää erityistä huomiota, koska ne ovat vuodesta toiseen vahinkotilastojen kärjessä. Toisena yleisenä vahinkoryhmänä ovat selkäsairauksiin liittyvät tapaukset, joissa korostuvat leikkauskomplikaatioiden lisäksi diagnostiikan ja hoitoon pääsyn viiveet. Taustalla voivat olla muun muassa liian väljät ja yleisellä tasolla annetut ohjeistukset hoitolinjoista”, Potilasvakuutuskeskuksen ylilääkäri Eero Hirvensalo sanoo.

Jatkuva potilasturvallisuustyö on kaikkien etu

Korvauksia potilasvahingoista maksettiin vuonna 2015 kaikkiaan 41,2 miljoonaa euroa. Korvausmeno on kasvanut vuosittain. Tilapäisen, pysyvän ja kosmeettisen haitan korvaukset muodostivat yhden kolmanneksen (31 %) maksetusta summasta. Toinen kolmannes muodostui ansionmenetyskorvauksista (36 %) ja viimeinen kolmannes sairaanhoito- ja muista kustannuksista (33 %).

”Potilasvahingot aiheuttavat vuosittain paitsi inhimillistä kärsimystä myös suuria kustannuksia ja korvausmenoja. Siksi potilasturvallisuustyön merkitystä ei voi korostaa liikaa”, Potilasvakuutuskeskuksen johtaja Asko Nio tähdentää.

Korvatuista vahingoista tapahtui julkisen sektorin hoitolaitoksissa 79 % ja yksityisellä sektorilla 21 %. Tätä selittävät osaltaan leikkausten määrät eri sektoreilla.

Lisätietoja:

Tilastot vuodelta 2015

Johtaja Asko Nio, p. 040 450 4614
etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi

Viestintä, p. 040 450 4700
viestinta(@)vakuutuskeskus.fi

Ilmoitamme sairaanhoitopiireistä vain kokonaiskorvausluvut. Yksityiskohtaisempia tietoja voi tiedustella sairaanhoitopiireiltä.

Potilasvakuutuskeskus (PVK) huolehtii keskitetysti terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneista henkilövahingoista potilasvahinkolain mukaisesti. PVK edistää potilasturvallisuutta tekemällä tutkimusta, laskelmia ja tilastoaineistoa. Keskuksen jäseniä ovat kaikki potilasvakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. Järjestelmä on ollut lakisääteisenä vuodesta 1987 potilaiden ja hoitohenkilöstön turvana.

 

04.02.2016