Potilasturvallisuusyhdistys: Riskienhallinta ja potilasturvallisuuden varmistaminen saatava asetuksen vaatimalle tasolle

Uutinen 3.11.2015

Suomen potilasturvallisuusyhdistys julkaisee oppaan potilasturvallisuusriskien hallinnasta. Samalla yhdistys esittää huolensa siitä, että potilasturvallisuusriskien hallinta ei ole vielä STM:n asetuksen (341/2011) vaatimalla tasolla kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Riskienhallinnan toteuttamisessa on huomattavaa vaihtelua organisaatioiden välillä ja vaikutukset käytännön toimintaan jäävät usein pieniksi.

Asetuksen mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajalla tulee olla menettelytavat potilasturvallisuusriskien ennakointiin ja hallintaan. Toiminta on osa riskienhallinnan ja turvallisuussuunnittelun kokonaisuutta sekä jatkuvaa laadun parantamista. Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen julkaisemassa oppaassa potilasturvallisuus otetaan riskienhallinnan keskiöön. Sen tarkoituksena on täydentää sosiaali- ja terveysministeriön aiempia ohjeistuksia riskienhallinnasta ja turvallisuussuunnittelusta.

”Potilaan turvallinen ja laadukas hoito on peruslähtökohta kaikessa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa”, toteaa yhdistyksen puheenjohtaja Ermo Haavisto. “Pyrimme oppaan avulla nostamaan potilaan myös riskienhallinnassa keskiöön ja muuttamaan potilasturvallisuuden hallintaa vaaratapahtumien raportoinnista ennakoivampaan suuntaan.”

Opas julkaistaan Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen järjestämässä seminaarissa 3.11.

Lisätietoja:

Ermo Haavisto, ermo.haavisto(@)sathsp.fi, p. 044 707 7782
Arto Helovuo, arto.helovuo(@)qreform.com, p. 040 595 5190
Anssi Kuosmanen, anssi.kuosmanen(@)niuva.fi, p. 050 514 4597


Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen tavoitteena on edistää potilasturvallisuutta ja potilasturvallisuuden tutkimusta. Tavoitteeseen pyritään järjestämällä seminaareja, koulutuksia ja kongresseja sekä harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa sekä tekemällä tiivistä yhteistyötä muiden alan organisaatioiden kanssa. www.potilasturvallisuusyhdistys.fi

03.11.2015