Sairaanhoitajat toivovat lisää tietoa potilasvahinkoepäilyissä toimimiseen

Tiedote 29.5.2018

Potilasvakuutuskeskus toteutti maaliskuussa Helsingin messukeskuksessa järjestetyillä Sairaanhoitajapäivillä potilasturvallisuuskyselyn. Kyselyyn vastasi 722 sairaanhoitajaa ja sairaanhoitajaopiskelijaa. Kaikista vastanneista noin kaksi kolmasosaa koki tarvitsevansa lisätietoa siitä, miten terveydenhuollon ammattilaisen tulisi toimia, jos epäillään potilasvahinkoa.

Jos potilas epäilisi, että hänen kohdallaan on tapahtunut potilasvahinko, vastaajista 83 % kävisi asian läpi potilaan kanssa, 77 % kirjaisi epäilyn potilasasiakirjoihin, 75 % tekisi HaiPro-vaaratapahtumailmoituksen ja 71 % neuvoisi potilasta ottamaan yhteyttä potilasasiamieheen. Noin kolmannes (36 %) vastaajista neuvoisi tekemään potilasvahinkoilmoituksen.

”Jos potilas ottaa yhteyttä hoitohenkilökuntaan ja kertoo epäilevänsä potilasvahinkoa, on selkeintä ohjata kysyjä potilasasiamiehen luokse. Jokaisesta hoitopaikasta löytyy potilasasiamies. He ovat ammattilaisia, jotka tuntevat niin potilasvahingot kuin muistutus- ja kantelumenettelynkin. Usein keskustelu potilasasiamiehen kanssa myös auttaa sen selvittämisessä, voisiko kyseessä olla potilasvahinko”, Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäällikkö Elina Muukkonen toteaa. 

Potilasturvallisuuskoulutusta kaivataan lisää

Kyselyyn vastanneista 84 % toivoi lisää potilasturvallisuuskoulutusta. Pieni vähemmistö (13 %) ei ollut saanut potilasturvallisuuskoulutusta lainkaan uransa aikana. 

Kyselystä kävi ilmi, että työpaikalla tapahtuva säännöllinen potilasturvallisuuskoulutus on harvinaista. Vastaajista 37 % kertoi saaneensa potilasturvallisuuskoulutusta nykyisessä työssään satunnaisesti ja vain 25 % säännöllisesti. Julkisella puolella koulutus näyttäisi olevan hieman tavallisempaa (30 % vastaajista) kuin yksityisellä sektorilla (22 %). Vertailu on kuitenkin vaikeaa, koska yksityissektoria edusti kyselyssä vain 11 % vastaajista ja julkista 73 %.

Vastaajista 40 % kertoi, että opinnot olivat sisältäneet potilasturvallisuuskoulutusta. Tämä näyttää olevan nykyisin tavallisempaa kuin aiemmin. Yli puolet (57 %) opiskelijoista tai alle 10 vuotta työelämässä olleista oli saanut potilasturvallisuuskoulutusta opintojen aikana. Sen sijaan yli 10 vuotta työelämässä olleiden kohdalla vastaava luku oli vain 22 %.

”On ilahduttavaa, että potilasturvallisuuskoulutus näyttää lisääntyneen viime vuosina. Paljon on kuitenkin vielä tehtävää. Paine systemaattiseen potilasturvallisuuskoulutukseen ja potilasturvallisuutta edistäviin käytäntöihin on kasvussa. Terveydenhuollon toimijoilta odotetaan aiempaa enemmän läpinäkyvyyttä, ja myös laadun valvonta ja raportointi lisääntyvät”, sanoo Potilasvakuutuskeskuksen potilasturvallisuuslääkäri Maiju Welling. 

 

Liite: Sairaanhoitajapäivät 2018 Potilasturvallisuuskyselyn tulokset

Lisätietoja:

Korvauspäällikkö Elina Muukkonen p. 040 450 4604, etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi

LT, Potilasturvallisuuslääkäri Maiju Welling p. 040 922 1399, etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi

Viestintä, p. 040 450 4700

 

Potilasvakuutuskeskus (PVK) huolehtii keskitetysti terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneiden henkilövahinkojen korvaamisesta potilasvahinkolain mukaisesti. PVK edistää potilasturvallisuutta tekemällä tutkimusta, laskelmia ja tilastoaineistoa. Keskuksen jäseniä ovat kaikki potilasvakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. Järjestelmä on ollut lakisääteisenä vuodesta 1987 potilaiden ja hoitohenkilöstön turvana.

29.05.2018