Minna Plit-Turunen Potilasvakuutuskeskuksen yksikönjohtajaksi– Asko Niosta Vakuutuskeskuksen lainsäädäntöjohtaja

Uutinen 29.2.2016

Potilasvakuutuskeskuksen yksikönjohtajaksi on nimitetty 1.3.2016 alkaen OTK, varatuomari Minna Plit-Turunen. Hän vastaa Potilasvakuutusyksikön kokonaistoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä sekä osaltaan potilasturvallisuustyöstä, tutkimuksesta ja viestinnästä.

Minna Plit-Turunen siirtyy yksikönjohtajaksi Potilasvakuutuskeskuksen kehittämispäällikön tehtävästä, jossa hän on vastannut yksikön korvaustoiminnan ja prosessien kehittämisestä. Plit-Turunen on työskennellyt Potilasvakuutuskeskuksessa vuodesta 2006 alkaen, ensin korvauslakimiehenä ja vuodesta 2014 alkaen kehittämispäällikkönä. Ennen Potilasvakuutuskeskusta hän työskenteli muun muassa Kelan muutoksenhakulautakunnassa.

Asko Nio Vakuutuskeskuksen lainsäädäntöjohtajaksi

OTK, varatuomari Asko Nio siirtyy Potilasvakuutuskeskuksen johtajan tehtävästä koko Vakuutuskeskuksen lainsäädäntöjohtajaksi 1.3.2016 alkaen. Hänen päävastuualueinaan tulevat olemaan Vakuutuskeskuksen eri lajien lainsäädäntöhankkeet sekä muut toimintaympäristöä koskevat tehtävät, edunvalvonta ja sidosryhmätyö. Nio vastaa potilasvakuutusjärjestelmän kehittämisestä ja potilasvakuutuksen vakuuttamiskysymyksistä sekä lääkevahinkojen korvaamisesta.

Lisätietoja:

Yksikönjohtaja Minna Plit-Turunen, p. 040 450 4632
Lainsäädäntöjohtaja Asko Nio, p. 040 450 4614
etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi

Potilasvakuutuskeskus (PVK) huolehtii keskitetysti terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneista henkilövahingoista potilasvahinkolain mukaisesti. PVK edistää potilasturvallisuutta tekemällä tutkimusta, laskelmia ja tilastoaineistoa. Keskuksen jäseniä ovat kaikki potilasvakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. Järjestelmä on ollut lakisääteisenä vuodesta 1987 potilaiden ja hoitohenkilöstön turvana.

Vakuutuskeskus on neljän turvaavan vakuutuslajin osaamiskeskus ja yhteenliittymä. Sen muodostavat Liikennevakuutuskeskus, Potilasvakuutuskeskus, Ympäristövakuutuskeskus ja Lääkevahinkovakuutuspooli. Keskus hoitaa lakisääteistä vakuutus- ja korvaustoimintaa sekä suunnittelee, koordinoi ja toteuttaa jäsenyhtiöidensä yhteistyötä ja kansainvälisiä tehtäviä. Vakuutuskeskuksen organisaatiot toimivat yhteisillä resursseilla ja niillä on yhteinen johto.

03.11.2017