Potilas kuoli hoitovirheeseen – opittiinko mitään?

Tiedote 23.3.2015

Riski kuolla Suomen terveydenhuollossa hoitovirheeseen on yli viisi kertaa todennäköisempi kuin liikenteessä. Yhdelle potilaalle sadasta sattuu hoidon aikana vakava haitta ja yksi tuhannesta kuolee hoitovirheen seurauksena.

"Yksikin vakava haitta on liikaa. Jokainen tapaus tulisi tutkia huolella, jotta organisaatioiden toimintaa voidaan kehittää vastaavien virheiden välttämiseksi. Asian vakavuudesta huolimatta Suomen terveydenhuollossa ei ole järjestelmällistä tapaa tutkia vakavia vaaratapahtumia", sanoo Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen puheenjohtaja Ermo Haavisto.

Potilasturvallisuusyhdistys korostaa, että on huomattavasti inhimillisempää ja yhteiskunnalle edullisempaa panostaa potilasturvallisuuden kehittämiseen ja tutkia kaikki vakavat vaaratapahtumat oppimisen näkökulmasta.

"Parempi potilasturvallisuus on jokaisen osapuolen etu. Yksittäisen ihmisen ja hänen lähipiirinsä kannalta vahingon välttäminen on ensisijaisen tärkeää. Lisäksi lasku tapahtuneista vahingoista on yhteiskunnalle huomattava. Potilasvakuutuksen korvausvastuun taso on noussut merkittävästi esimerkiksi viime vuoden aikana", Potilasvakuutuskeskuksen johtaja Asko Nio kertoo.

Tarjolla opas ja koulutusta

Liikenneturvallisuutta on kehitetty jo pitkään systemaattisen liikenneonnettomuustutkinnan avulla. Suomen Potilasturvallisuusyhdistys kannustaa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita tutkimaan myös terveydenhuollon vakavat vaaratapahtumat yhtä järjestelmällisesti. Tämän työn tueksi yhdistys on tuottanut vakavien vaaratapahtumien tutkinnan oppaan.

Lisäksi Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ja Potilasvakuutuskeskus järjestävät sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille koulutustilaisuuden vakavien vaaratapahtumien tutkinnasta sekä oppaan käytöstä maaliskuussa.

Lisätietoja:

  • Potilasturvallisuusyhdistyksen puheenjohtaja Ermo Haavisto, p. 020 633 2002, ermo.haavisto(@)carea.fi
  • Potilasvakuutuskeskuksen johtaja Asko Nio, p. 040 450 4614, asko.nio(@)vakuutuskeskus.fi

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry toimii valtakunnallisesti aktiivisena kehittäjänä, vaikuttajana ja arvostettuna asiantuntijana ja sen päämäärä on omalla toiminnallaan varmistaa, että potilaat saavat Suomessa turvallista ja laadukasta hoitoa. Yhdistys on perustettu vuonna 2010. http://www.potilasturvallisuusyhdistys.fi/

 

23.03.2015