Potilasturvallisuutta edistetään monin tavoin

Uutinen 21.4.2016

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) järjesti maanantaina 18. huhtikuuta Potilaan oikeuksien päivän. Avoimessa yleisötilaisuudessa kansalaiset pääsivät kuulemaan ja tapaamaan potilasjärjestöjä, viranomaisia ja terveydenhuollon asiantuntijoita.

Tapahtuman teemana oli tänä vuonna potilasturvallisuus. Tilaisuudessa kuultiin eri tavoista ehkäistä potilasvahinkoja ja edistää potilasturvallisuutta.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira valvoo ja tutkii terveydenhuollon toimintayksiköiden toimintaa. Valvirassa on havaittu, että terveydenhuollon organisaatioiden kannattaa potilasturvallisuutta parantaakseen kiinnittää huomiota erityisesti perehdytykseen, tietojärjestelmiin ja työntekijöiden määrään toimintayksiköissä.

Suomen terveydenhuollossa on yleisesti tehty hyvää työtä potilasturvallisuuden eteen. "Asiat eivät ole onneksi menneet huonompaan suuntaan, mutta paljon on vielä tehtävää" lääkintöneuvos Markus Henriksson Valvirasta muistutti.

HUS:issa potilasvahinkoja pyritään vähentämään esimerkiksi vaaratapahtumista tehtävien ilmoitusten avulla. HUS:in työntekijät voivat ilmoittaa läheltä piti -tilanteista anonyymisti vaaratapahtumien raportointijärjestelmään. Näitä ilmoituksia seuraamalla voidaan tunnistaa ongelmakohtia ja puuttua niihin jo ennen kuin vahinkoja tapahtuu.

Myös Potilasvakuutuskeskuksen asiantuntijat olivat paikalla kertomassa potilasvahingoista ja korvauksista sekä vastaamassa kysymyksiin. Potilasvakuutuskeskus edistää osaltaan potilasturvallisuutta tekemällä tutkimusta, laskelmia ja tilastoaineistoa sattuneista vahingoista.

Lue lisää:
www.pvk.fi/tilastot
www.pvk.fi/tutkimukset

 

21.04.2016