Uusi testi auttaa arvioimaan oletko mahdollisesti kärsinyt potilasvahingon

Tiedote 21.12.2016

Potilaan tai omaisen voi olla itse vaikea arvioida, milloin kyseessä on potilasvahinko. Arvioinnin helpottamiseksi olemme suunnitelleet yksinkertaisen verkkotestin, jonka avulla näkee, voidaanko tapaukseen ylipäänsä soveltaa potilasvahinkolakia. Terveydenhuoltoalan ammattilaiset voivat myös ohjata potilasvahinkoa epäilevän asiakkaansa testin pariin.

Verkkotestin avulla saa tietoa siitä, voidaanko tapaukseesi soveltaa potilasvahinkolakia. Testin tekeminen on anonyymia eikä sillä ole yhteyttä vahinkoilmoitusten käsittelyyn. Testin voi tehdä kuka tahansa, joka epäilee potilasvahinkoa tai joka joutuu työnsä puolesta tekemisiin potilasvahinkokysymysten kanssa.

Kaikki Suomessa annettu terveyden- ja sairaanhoito kuuluu potilasvakuutuksen piiriin. Kannattaa kuitenkin huomata, että vaikka testin mukaan tapaukseen voitaisiin soveltaa potilasvahinkolakia, se ei tarkoita automaattisesti, että kyseessä olisi korvattava potilasvahinko. Tämä selviää vasta, kun asia on käsitelty Potilasvakuutuskeskuksessa.

Potilasvakuutuskeskus käsittelee puolueettomana asiantuntijana kaikki potilasvahinkoilmoitukset, joita Suomessa tehdään. PVK arvioi vahinkoilmoituksen saatuaan, onko kyseessä korvattava potilasvahinko vai ei. Päätökseen vaikuttavat monet seikat, joita varten PVK hankkii tarvittavat selvitykset ja lausunnot. Mikäli korvausperusteet täyttyvät, PVK maksaa henkilövahingosta aiheutuneet kustannukset ja menetykset potilasvahinkolaissa ja vahingonkorvauslaissa säädetyin edellytyksin.

Mikäli henkilö päätyy tekemään potilasvahinkoilmoituksen, se onnistuu yleensä ilman asiantuntija-apua. Tarvittaessa apua saa kuitenkin esimerkiksi potilasasiamieheltä.

Potilasvakuutus saa vuosittain yli 8 000 vahinkoilmoitusta, joista noin kolmannes johtaa myönteiseen korvauspäätökseen.

Tutustu testiin tästä: www.pvk.fi/verkkotesti

Lisätietoja:
Korvauspäällikkö Elina Muukkonen p. 040 450 4604
etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi

Potilasvakuutuskeskus (PVK) huolehtii keskitetysti terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneista henkilövahingoista potilasvahinkolain mukaisesti. PVK edistää potilasturvallisuutta tekemällä tutkimusta, laskelmia ja tilastoaineistoa. Keskuksen jäseniä ovat kaikki potilasvakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. Järjestelmä on ollut lakisääteisenä vuodesta 1987 potilaiden ja hoitohenkilöstön turvana. www.pvk.fi

21.12.2016