Mitä eroa on haittatapahtumalla ja vaaratapahtumalla? Sivuillemme on koottu tietoa potilasturvallisuudesta

Uutinen 20.12.2017

Potilasturvallisuuteen voivat vaikuttaa paitsi terveydenhuollon ammattilaiset, myös potilaat ja heidän läheisensä. Potilasvakuutuskeskuksen (PVK) potilasturvallisuuslääkäri on nyt koonnut PVK:n sivuille tietoa potilasturvallisuudesta molemmista näkökulmista.

”Sivujen tarkoitus on tuoda esille potilasturvallisuuden merkitys ja tarjota tiivis yleiskatsaus aiheeseen”, potilasturvallisuuslääkäri, LT Maiju Welling kertoo.

Löydät sivuilta mm. potilasturvallisuussanaston, johon on koottu keskeisiä käsitteitä selityksineen. Sivuilta löytyy myös linkkejä muihin sivustoihin ja aineistoihin, joiden kautta saa laajemman käsityksen potilasturvallisuuden parissa tehtävästä työstä.

Sivu löytyy suoraosoitteella www.pvk.fi/potilasturvallisuus.

Potilasvakuutuskeskuksella on mittava määrä aineistoja ja asiantuntemusta potilasturvallisuudesta, potilasvahingoista ja terveydenhuollon toiminnasta. Vuosittain julkaistavien tilastotietojen lisäksi aineiston pohjalta tehdään lääketieteellistä tutkimusta. PVK tekee yhteistyötä mm. Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen sekä muiden toimijoiden kanssa potilasturvallisuuden edistämiseksi. Lisäksi PVK:n asiantuntijat vierailet terveydenhuollon yksiköissä ja järjestävät koulutusta potilasturvallisuudesta eri puolilla Suomea.

Lisätietoja, palautetta ja kehittämisideoita sivuista: Potilasturvallisuuslääkäri Maiju Welling, maiju.welling(a)vakuutuskeskus.fi

20.12.2017