Potilasvakuutuskeskuksesta ensisijainen maksaja työeläkkeeseen nähden

Uutinen 20.12.2016

1.1.2017 voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä potilasvakuutuksesta tulee ensisijainen työeläkkeeseen nähden.

Potilasvakuutuksesta korvataan vahingonkärsineelle potilasvahingosta johtuva ansiotulojen menetys sen suuruisena kuin mitä vahingonkärsinyt olisi ilman potilasvahingon sattumista ansainnut. Korvauksesta vähennetään mahdolliset muut Potilasvakuutuskeskuksen korvaukseen nähden edelleen ensisijaisina säilyvät etuudet, esimerkiksi Kelan sairauspäiväraha, kansaneläke ja takuueläke. Potilasvakuutuskeskus maksaa mahdollisen erotuksen asiakkaalle. Työeläkeyhtiö huomioi PVK:n korvaukset omissa etuuksissaan ja maksaa vain mahdollisen yhteensovituksen jälkeisen ylijäämän.

Muutos koskee vain uusia 1.1.2017 ja sen jälkeen sattuvia vahinkoja. Kaikki aiemmin sattuneet vahingot käsitellään jatkossakin entisten ensisijaisuusperusteiden mukaisesti. Käsittelyyn ensimmäiset tällaiset vahingot tulevat vasta pitkällä ensi vuoden puolella. Asiakkailta muutos ei edellytä toimenpiteitä.

Työeläkelakien mukaiset etuudet ovat vuoden 2016 loppuun mennessä sattuneissa vahingoissa jatkossakin ensisijaisia potilasvakuutuksesta maksettaviin ansionmenetys- ja eläke-etuuksiin nähden.

Lisätietoja:

Korvauslakimies Anne-Mari Hurskainen, p. 040 450 4772
etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi

Potilasvakuutuskeskus (PVK) huolehtii keskitetysti terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneista henkilövahingoista potilasvahinkolain mukaisesti. PVK edistää potilasturvallisuutta tekemällä tutkimusta, laskelmia ja tilastoaineistoa. Keskuksen jäseniä ovat kaikki potilasvakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt Suomessa. Järjestelmä on ollut lakisääteisenä vuodesta 1987 potilaiden ja hoitohenkilöstön turvana. www.pvk.fi

20.12.2016