Potilasvakuutus Suomessa -esite on käännetty selkokielelle

Uutinen 13.9.2017

Potilasvakuutuskeskus on julkaissut Potilasvakuutus Suomessa -esitteen selkokielellä. Selkoesite on suunnattu potilaille, joten vakuuttamisvelvollisuutta ei uudessa esitteessä käsitellä ollenkaan.

Tekstin on kääntänyt selkokielelle Selkokeskuksen kääntäjä. Myös esitteen ulkoasussa on hyödynnetty Selkokeskuksen ohjeita.

Selkokeskuksen arvion mukaan noin puoli miljoonaa suomalaista tarvitsee selkokieltä. Arvio perustuu eri tilastotietoihin kuten erityisoppilaiden määrään ja vammaisryhmien kokoon.

Tyypillisesti selkokieltä tarvitsevat henkilöt, joiden äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi tai joiden kielitaito on huono tai heikentynyt esimerkiksi kehitysvamman tai muistisairauden takia. Selkokielen tarve näyttäisi olevan kasvussa: väestön ikääntyessä muistisairaudet yleistyvät, maahanmuuttajien määrä kasvaa ja erityisoppilaiden määrä lisääntyy.

Selkoesite on toistaiseksi ladattavissa verkkosivuiltamme. Syksyn ja talven kuluessa esitteen painoversiota tullaan jakamaan mm. potilasasiamiehille, jotka voivat antaa niitä selkokieltä tarvitseville asiakkaille.

Potilasvakuutus Suomessa selkokielellä -esite on luettavissa ja tulostettavissa osoitteesta www.pvk.fi/selkoesite.

13.09.2017