Potilasvahinkojen korvattavuus kiinnosti potilasasiamiespäivillä

Uutinen 10.11.2015

Vuosittain järjestettävät valtakunnalliset potilasasiamiespäivät on jälleen pidetty, tällä kerralla Hämeenlinnassa. Marraskuun alussa Verkatehtaalla alan ammattilaiset kokoontuivat kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Tällä hetkellä pinnalla ovat muun muassa sote-uudistus, potilastiedon arkisto sekä alan lainsäädäntö.

Potilasvakuutuskeskus oli mukana seminaarin toisena päivänä kertomassa Potilasvakuutuskeskuksen tehtävistä, potilasvahinkolain soveltamisalasta, korvausperusteista sekä korvausprosessin etenemisestä. Korvauslakimies Elina Muukkonen muistutti taustaksi, että kaikilla terveydenhoitoa harjoittavilla tulee olla voimassa oleva potilasvakuutus. Työnantaja tai itsenäinen ammatinharjoittaja vakuuttaa oman toimintansa. Julkinen terveydenhuolto on katettu sairaanhoitopiirin vakuutuksella, itsenäinen ammatinharjoittaja taas ottaa vakuutuksen PVK:n jäsenyhtiöltä.

Korvauslakimies Saija Mäenpää kertoi puolestaan potilasvahinkojen korvausprosessista kokonaisuudessaan, mikä on hyvää tietoa potilasasiamiehille. Esityksessä oli mukana tapausesimerkkejä, jotka herättivät runsaasti kiinnostusta. Monissa tapauksissa joudutaan pohtimaan tarkasti, onko kyse korvattavasta vahingosta vai ei, jolloin konkreettiset esimerkit auttavat hahmottamaan vahinkojen korvattavuutta. Tilaisuudessa muistutettiin, että tapauksia on nyt myös luettavissa PVK:n verkkosivuilla www.pvk.fi/esimerkit.

Elina Muukkonen kävi omassa esityksessään läpi vahinkoilmoituksen ja korvaushakemuksen tekemiseen liittyviä ja siten potilasasiamiehille hyödyllisiä seikkoja ja tietoja. Potilaan tulee esimerkiksi säilyttää kaikki epäiltyyn potilasvahinkoon ja sairastamiseen liittyvät laskut ja kuitit. Vahinkoilmoitukseen näitä ei tosin liitetä, vaan vasta myönteisen päätöksen jälkeen erilliseen korvaushakemuslomakkeeseen.

Lue lisää korvauksista ja niiden hakemisesta: www.pvk.fi/korvauksenhakijalle

10.11.2015